Home

Професионален опит и компетенции:

 • Индивидуални и семейни консултации и терапия
  Детското развитие – нормативни и необичайни кризи, проблеми на адаптацията в училище/детска градина
  Поведенчески проблеми при деца и юноши – хиперактивност,тревожност, агресивно поведение, образователни трудности, употреба на вещества

   • Партньорски взаимоотношения
   • Психосоматични заболявания
   • Тревожност, депресии, панически разстройства
   • Терапевтични групи
   • Работа с персонал и потребители на социални услуги

  Обучения за персонал, за приемни родители, осиновители
  Обучения за учители и училищни психолози

  • Тренинг-семинари за родители /Трениране на успешни родители, Мъжката и женската идентичност, социални роли/
  • Тренинг-семинари за младежи
  • Програми за превенция на агресия, противообществени прояви, зависимости – работа с ресорни организации